VEH: Zuid-Holland wil plan van aanpak voor asbestsanering

Het belangrijkste thema voor huiseigenaren tijdens de provinciale statenverkiezing van Zuid-Holland is de verduurzamingsopgave van bestaande woningen. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Het belangrijkste thema volgens bestuurders* is het woningaanbod. Voor beide groepen is de bereikbaarheid een top drie thema. Opvallend is dat een grote meerderheid van de huiseigenaren (78%) in Zuid-Holland vindt dat de provincie een plan van aanpak moet ontwikkelen voor het verwijderen van asbest.

Driekwart van de huiseigenaren in Zuid-Holland vindt dat de provincie een subsidie moet verstrekken voor het afkoppelen van woningen van het aardgas. Bestuurders (59%) zijn daarbij van mening dat mensen met een laag inkomen daarvoor meer subsidie moeten krijgen dan mensen met een hoog inkomen. Slechts 38% van de huiseigenaren is het hiermee eens. Een krappe meerderheid van de huiseigenaren is van mening dat er in de provincie meer windmolens geplaatst mogen worden.

Woningbouw is een belangrijk thema voor bestuurders. Driekwart van de huiseigenaren vindt dat de provincie moet investeren om de leefbaarheid in de kleine kernen in stand te houden. Bestuurders vinden dat er zowel meer starterswoningen (90%) als seniorenwoningen (83%) moeten worden gebouwd. Huiseigenaren zijn het hier respectievelijk met 75% en 57% mee eens.

Beide groepen vinden ook bereikbaarheid in de provincie per bus, trein of auto een belangrijk thema. Bijna 70% van de huiseigenaren vindt dat buslijnen waar weinig gebruik van wordt gemaakt niet mogen worden opgeheven. Een meerderheid van huiseigenaren en bestuurders (respectievelijk 69% en 64%) vindt dat er geïnvesteerd moet worden in openbaar vervoer in plaats van in nieuwe wegen. Beide groepen zijn ook van mening dat de provincie zich hard moet maken voor het doortrekken van de snelweg A4-Zuid.

*Bestuurders: Statenleden, Wethouders, Gemeenteraadsleden, Burgemeesters, Eerste en Tweede Kamerleden etc.

Over het onderzoek

Het onderzoek is in februari 2019 uitgevoerd door Kieskompas onder 15.000 leden van Vereniging Eigen Huis en 22.000 politieke bestuurders. Door het aantal respondenten te wegen is het onderzoek representatief voor alle 4,3 miljoen woningeigenaren. De resultaten van het onderzoek staan voor alle provincies op www.eigenhuis.nl/verkiezingen. Het onderzoek peilt de mening van woningeigenaren en bestuurders op een aantal relevante thema’s. Vereniging Eigen Huis heeft geen waardeoordeel over de uitkomsten en geeft geen stemadvies. In Nederland zijn 7,7 miljoen huishoudens waarvan 57% woont in een koopwoning en 43% in een huurwoning.

Bron: Vereniging Eigen Huis, http://www.eigenhuis.nl/verkiezingen

Nieuwsbrief ontvangen?